Lugnasadh
                                                         Lugnasadh
  Jeden z nejdůležitějších keltských svátků se slaví z 31. července na 1. srpna. Posvátná svatba jednoho z nejoblíbenějších bohů - slunečního boha Luga.

  Lugnasadh stojí na začátku sestupu slunce do zimní temnoty. Jako první byl slaven v Taillean, místě posledního odpočinku Lughovy pěstounky Tailtin. K slavnosti obvykle patří závody a kruhové tance, které mají za úkol posílit společenství, Slunce a půdu kouzelnou mocí soucítění.

  Je to zvlášť příznivá doba pro svatby. Ve své podstatě je Lugnasadh časem napětí, kdy se tmavé zimní dny začnou zvolna ohlašovat a úroda ještě není všechna v bezpečí. O Lugnasadhu se tradičně konají shromáždění u výrazného přírodního útvaru, jakým je posvátný strom, starodávná mohyla, posvátná studna nebo vrchol kopce. Jsou vyvolávána pohanská božstva, např. Danu, a Lugh, a jim jsou adresovány prosby o ochranu a bezpečnost pro dozrávající klasy. Tento svátek má svůj původ v oslavách sklizně zrna. Mlácení drahocenného obilí bylo kdysi považováno za posvátný akt. Domy, v nichž se mlátilo, mívaly pode dveřmi malé dřevené destičky, aby ani jedno zrnko neuniklo. Tento zvyk dřevěných destiček dal základ dnešnímu prahu u dveří. Účastí na dění Lugnasadhu si lidé zajišťují dostatek mléka, obilí, ochranu před loupežnými nájezdy, spravedlivé zákony, domácí pohodlí a dobrou úrodu ovoce. Z mužských božstev se při Lugnasadhu vzdává čest pánu umění a patronovi učenců, válečníků a kouzelníků.

  Zaříkání, kterým se otevírá svátek Lughnasadh
 (pronáší se před domovními dveřmi v předvečer Lughnasadhu, tedy navečer 31.července)
Vládkyně Země, otevři bránu
Vládče lesů, přistup blíž.
Vítám tě, přehojné slitování,
vítám tě, Podzime, vstoupit smíš.
Cestuješ světem s ovocem a zrním,
s kvasem a chlebem přicházíš.
Budiž požehnán, svatý čase Lughnasadhu,
krmíš každou živou duši,
přinášíš lásku a hojíš všechny rány.
Z hlubin do výšin,
z výšin do hlubin,
do srdcí všech duší.

  Zaříkání, kterým se rozloučíme s obdobím Lughnasadh
  (pronáší se u zadního východu z domu nebo u zadního okna posledního rána období Lughnasadhu, tedy 31.října)
Mnohé díky s požehnáním
na cestu ti věnuji,
čase, kdy se duše sytí.
Z plodů země hojných žní
zralé plody sneseny jsou
do stodol a do sýpek.
Chladné noci, mlžná rána:
pestrým listím, Vládče lesů,
živou vodou, Stvořitelko,
dotkněte se našich srdcí,
pomozte nám v zimním čase.


Lugnasadh  

Samhain
Imbolc
Beltaine
Lugnasadh
Alban Elved
Alban Arthuan
Alban Eiler
Alban Heruin